Pangitain ng Enterprise

Ang CHK Biotech ay nakatuon sa pagdadala ng mga bagong molecular diagnostic na teknolohiya sa pakinabang ng kalusugan ng lahat ng tao at kaligtasan ng pagkain, at nakikinabang sa pangkalahatang publiko.

1602137738257