Pananaw sa Enterprise

Ang CHK Biotech ay nakatuon sa pagdadala ng mga bagong teknolohiyang molekular na diagnostic sa benepisyo ng kalusugan ng lahat ng tao at kaligtasan ng pagkain, at nakikinabang sa pangkalahatang publiko.

1602137738257